таг: Дамир Авдиќ

Протеини и поезија
Од ординацијата на д-р Остојиќ

Што се случува кога еден бодибилдер ќе се сретне со острата поезија на Дамир Авдиќ? Прво ќе се разгневи, а потоа ќе му се присака ракија и ќе му дојде да пцуе. Чаре: фикциотерапевт и забрана за поезија. Повеќе

Цинизам за активизам
Join the group on Facebook

Slacktivism, или „мрзоактивизам", е термин кој го опишува лажниот онлајн активизам, кој има нула политичко или општествено влијание. Дамир Авдиќ, познат и како Граха, Diplomatz или Босански психо, еден од најжестоките поети-музичари на современата босанска сцена, има посветено песна токму на овој феномен. Повеќе