таг: бајо паторот

Кога светот ќе го добие првиот билионер?

Еден од највпечатливите богаташки моменти од годинава е што богатствата на богаташите од реалниот живот, ограничени од пазар, конкуренција, економија, влада, закони и стотици други фактори, ги надминаа богатствата на измислените ликови како Бајо Паторот, Брус Вејн или Смауг, ограничени само од алчноста на фантазијата на нивните автори. Повеќе

Колку пари ти требаат за да пливаш во пари?

Уште по првото читање на Бајо Паторот пливањето во пари стана врвниот знак за прекумерно богатство. Она што е нејасно е колку пари требаат за да можеш да пливаш во нив? Повеќе