таг: стефан верковиќ

Верковиќ и неговото право
Писмо од читател

Во рубрикава ретко имаме прилика да објавуваме писма од читатели, но еве една таква. После писмото следи и нашиот коментар.  Повеќе