таг: семиологија

Кога ќе останеш „без зборови“

Не е метафора, ниту начин да се одбегне одговор („какво беше јадењето?“, „немам зборови“), иако може да биде и двете нешта. Зборуваме за она кога навистина не може со зборови да го опишеш она што го доживуваш - кога основните алатки за комуникација не помагаат. Повеќе