таг: самозадоволување

Самозадоволувањето како инспирација
Пишување со една рака

Некои во пишувањето се инспирираат од поглед низ прозорецот, некои од читање туѓи книги, трети од слушање музика. Но има еден начин кој докажано поттикнува креативни сокови. Некои автори отворено проговориле за оваа нивна стратегија. Повеќе