таг: рохинџа

Балканскиот карактер на Мијанмар и Рохинџите

Занимливо е да се мозга како еден замислен просечен Македонец ќе ја прочита (доживее) приказната за Мијанмар и Рохинџите. Дали во Рохинџите ќе ги види македонските Албанци (заради нивниот муслиманскиот сепаратизам) или пак нивната ситуација повеќе ќе му асоцира на Македонците во Грција (заради обесправеноста и проблемот со името). Меѓу нас кажано, оваа енигма се потпира на една луда идеја: дека просечниот Македонец воопшто ќе прочита за што се работи. Повеќе