таг: ороспија

Ороспија, колку тоа гордо звучи!
Nomen non est omen

Една од најжестоките битки помеѓу конзервативците и либералите се води на полето на репродуктивните права. А едно од најубиствените оружја кои притоа се користи е јазикот.  Повеќе