таг: квази-медицина

Teрапија со мрак
Само за оние на кои уште не им е стемнето

За нас, од сончевиот југ, тоа да си во мрак и мрак да те облива е неприродна состојба, рамна на искушение или казна. А и генерално, архетипски темнината не крие ништо добро. Ама дојде време во неа да се бара спасот. Повеќе