таг: хера

Ѓубрето Зевс

Неколку митови за Зевс, маалски раскажани за тоа како илеџиски им се понашал на сите во околина, со посебен осврт на Хера, која не можела глава да крене од него. Повеќе