таг: епистемолошка будност

Верување без доказ не е само глупо туку и морално погрешно

Вилијам Кингдон Клифорд не спаѓа во пантеонот на големите филозофи - можеби затоа што починал на само 33 години. Но иако живеел во 19 век, неговите идеи се пророчки за нашиот. Повеќе