таг: стем професии

Јака родова еднаквост, слабо математичарки

Колку подобро една земја стои со родовата еднаквост и поддршка за жените, толку жените во неа помалку бираат професии поврзани со науки и математики. Звучи парадоксално, ама, има логика. Повеќе