таг: офс охрид

Охридската фудбалска комедија со 223 голови

За фудбалски натпревар кој завршил со кошаркарски резултат не мора да копаме примери само од Мадагаскар. Нешто слично се случи и во селата Велгошти и Долно Лакочереј, а битката била да се влезе во Пелагонија. Повеќе