таг: мулч

Како до убава жива ограда

Повеќето луѓе што имаат двор имаат и жива ограда. Таа може да биде доста практична. Може да служи како заштита од несакани погледи или да биде добар филтер за звуци, прејака светлина а најчесто за прашина. Но, понекогаш знае и многу да разочара. Уште повеќе ако комшиите имаат убава ограда но вашата е ретка и болежлива.  Повеќе

Компостирај и ќари

Во природата постојат три вида организми – „производители“ (зелените растенија и микроорганизми што прават храна и воздух за сите од извесни ограничени ресурси), „потрошувачи“ (ние и други што го јадеме и дишиме тоа) и „разградувачи“ (разни микроорганизми кои разградуваат мртви тела и нивни делови и ги враќаат ресурсите назад, за произвoдителите да имаат материјал за „производство“). Компостирањето е правење услови за разградувачите а, логично, ни носи ќар и на нас. Повеќе