таг: морална паника

Опасностите од читање во кревет

Во 18-вековна Европа оваа пракса се сметала за опасна по живот и по личниот и колективниот имот, но најмногу по владеачкиот морал. А последново нема врска со свеќите. Повеќе