таг: Мендељеев

Нови дечки во бандата на Менделeeв

Оптимистички: не е важно колку траеш на овој свет свет за да бидеш препознат и прифатен во друштво. Песимистички: светов изгубил секаков критериум па почнува да цени и најголеми ебиветри. Повеќе