таг: арбористи

Каква ни е состојбата со јавното зеленило?

Јавното зеленило по градовите сè повеќе ќе биде предмет за дебата. Има неколку причини за тоа. Барем една е добра. Мое мислење е дека повеќето не се. Дозволете да ви образложам. (Ќе правам кратки осврти и на приватното зеленило). Посебно ќе се осврнам на потребата од дозвола за сечење. Повеќе