таг: трудољубивост

Жени кои примаат "бонус за сопруга"

Убаво и благородно звучеше она дека жената треба да се цени и по тоа што прави за семејството, како домаќинка и мајка. Во најновиот развој на настаните, таквото ценење добива форма на паричен бонус, како во компанија. Повеќе