30 години од уривањето на Берлинскиот ѕид

За македонската љубов на Берлинскиот ѕид види овде

Сабота, Ноември 9, 2019 - 14:05