Да имаше правда, тие требаа да бидат и дино и мерлин