Зошто човек нема стапнато на Месечината цели 45 години?