За Нова година на гостување далечно 230 километри во трета лига