Министерство за култура им дава пари, а тие плукаат по Македонија