Во името на Отецот, синот, светиот дух и прво јаче од второ