Колку царски потег на Покетино со измената на Кејн