Кога Коло Туре ја лажел љубовницата дека продава коли по Африка