Како еден морон со лизгачки старт му ја уништи цела кариера на Абу Диаби