Изживувањето на Сити над слабиот Бартон не е прво во историјата