Комбинации кои не ветуваат ништо добро

Тензичното пријателство меѓу Т.С.Елиот и Гручо Маркс