Tеатарска претстава за вистинско убиство во која глумат блиски на убиениот