Oд иконата на хуманизмот

Патните дневници на Ајнштајн откриваат шокантен расизам