Може и не биле толкави душмани

Новооткриено заедничко дело на Моцарт и Салиери