Ник Кејв: Зошто вештачката интелигенција не може да направи одлична песна?