Нова биографија на неосамениот гениј

Најголемиот изум на Томас Едисон