Букбокс читанка

„Македонска рок енциклопедија (1963-2018)“ од Тошо Филиповски