Како некои се квалификувале за да влезат на советничка листа