Коментар на денот на селанецот за хулиганските нереди во Белград