Јебеш телевизија, одиш на стадион да осетиш атмосфера