Коментаторот на Арена за Адеми: Ве молам станете да му се поклониме на овој човек