Ги прави најјаките трансфери, а се шета како во Љубаниште