Долго ќе се зборува за оваа измена во 63-та минута