Алекс Дел Пјеро – човекот кој на таа пара и слава никогаш не летна во облаци