Историчарот Заев ќе каже: „Преземавме светска, балканска и туѓа историја како наша.“