Една година откако баграта ни го смени името и уставот