Да не сме ние Балканот никогаш нема да имал „500 години турско“