Кога ќе видиме кој сè дојде на интернет, ни доаѓа да се извиниме