Ако размислуваш како чекан, во сè ќе гледаш шајка. Ако...