Терзориум му е мајката

Што се користело пред тоалет хартијата?