Весели идиоми

Не се секирај, нема крава на мразот!