Дебитантски роман на финско-косовски автор

Мojaта мачка Југославија