Инсталација која во Африка во луп ја пушта „Африка“ на Тото